ซุปเปอร์ริช เชียงใหม่

Exchange Rate

EXCHANGE​ RATE​

*last update: 23/05/2022 08:37:33

Country

Currency

Buying Rate

Selling Rate

USD 100-50

-

-

USD 20-10

-

-

USD 1-5

-

-

GBP

-

-

EUR

-

-

CHF

-

-

JPY

-

-

AUD

-

-

SGD

-

-

TWD

-

-

MYR

-

-

HKD

-

-

NOK

-

-

DKK

-

-

SEK

-

-

CAD

-

-

NZD

-

-

KRW

-

-

CNY

-

-

*** All rates are subject to change without prior notice ***