ซุปเปอร์ริช เชียงใหม่

อัตราแลกเปลี่ยน

EXCHANGE​ RATE​

*ข้อมูลล่าสุด: --/--/--

** อัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นปัจจุบัน กรุณาติดต่อเราโดยตรง**

Country

Currency

Buying Rate

Selling Rate

USD 100-50

-

-

USD 20-10

-

-

USD 1-5

-

-

GBP

-

-

EUR

-

-

CHF

-

-

JPY

-

-

AUD

-

-

SGD

-

-

TWD

-

-

MYR

-

-

HKD

-

-

NOK

-

-

DKK

-

-

SEK

-

-

CAD

-

-

NZD

-

-

KRW

-

-

CNY

-

-

*** อัตราเรททั้งหมดมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***