ซุปเปอร์ริช เชียงใหม่

อัตราแลกเปลี่ยน

EXCHANGE​ RATE​

*ข้อมูลล่าสุด: 03/12/2022 09:30 น.

** อัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นปัจจุบัน กรุณาติดต่อเราโดยตรง**

Country

Currency

Buying Rate

Selling Rate

USD 100-50

34.55

34.85

USD 20-10

34.30

34.85

USD 1-5

33.95

34.85

GBP

42.33

42.80

EUR

36.35

36.65

CHF

36.80

37.15

JPY

.2570

.2620

AUD

23.25

24.70

SGD

25.50

25.80

TWD

1.110

1.172

MYR

7.78

8.00

HKD

4.40

4.53

NOK

3.47

3.60

DKK

-

-

SEK

3.28

3.42

CAD

26.55

26.00

NZD

21.85

22.25

KRW

.0263

.0274

CNY

4.85

5.12

*** อัตราเรททั้งหมดมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***